Español Months Of The Year

leer

Español Months Of The Year

Enero: Sábado. Enero 01, 2011 Febrero: Miércoles. Febrero 02, 2011 Marzo: Jueves. Marzo 03, 2011 Ab

Mayo 25

leer

Mayo 25

Hoy se África Día.

Kafui Yevu

leer

Kafui Yevu

Su país se Ghana. Visita Ghana. Kafui Yevu escribir un libro. Elel hace imagens.

Nyamfowa 3:18

leer

Nyamfowa 3:18

Llamar amigo bueno un.

Nyamfowa 3:17

leer

Nyamfowa 3:17

Bien hecho!

Nyaseto 12:1

leer

Nyaseto 12:1

Cosa simple un crecará rápidamente.

Nyamfowa 11:23

leer

Nyamfowa 11:23

Agradecer persona nuevoa una hoy.

Nyamfowa 11:22

leer

Nyamfowa 11:22

Agradecer alguien hoy.

Nyamfowa 11:8

leer

Nyamfowa 11:8

Tú CONJUGATION FAIL: hacer with error: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 2: ordinal n